Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

16 juli, 2018

Analys: Castellum fortsätter leverera


Börs – Fastighetsnytt – Marknad och Samhällsbyggnad sverrirthor

Castellum går i vanlig ordning ut som första rapporterande bolag i den rapportperiod som följaktligen inleddes på tisdagen. Bolaget är ett av de mest tongivande fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen och dess rapporter brukar ge en ganska bra indikation på hur det går för branschen och sammanfattningsvis kan vi redan nu konstatera att det fortsätter gå bra.

Hyresintäkterna fortsätter öka i samband med att Castellums uthyrningsarbete ger frukt och framgent ser det bra ut, vilket inte minst framgår av att bolagets nettouthyrning under första kvartalet uppgår till 48,5 miljoner kronor och då ingår inte prestigeprojektet att bygga E.On:s nya huvudkontor i Malmö. Vidare har man sänkt sin vakansgrad vilket även det bör ses som ett positivt tecken. Intäkterna för första kvartalet stiger med 103 miljoner kronor varav 76 miljoner går till driftöverskottet, och överskottsgraden på 74 procent från förvaltningsverksamheten är stark.

På sista raden halveras resultatet vilket kan tyckas alarmerande men det är dock en naturlig följd av att den yieldkompression som ägt rum senaste åren nu har avstannat. För den som har värderat aktien enbart baserat på sista raden så är det ingen bra nyhet men det är fastighetsbolagens underliggande kassaflöde som bör ligga till grund för värdering och när man konstatera att förvaltningsresultatet fortsätter utvecklas positivt så är slutsatsen att Castellum fortsätter leverera ganska enkel att dra. Förvaltningsresultatet stiger med 77 miljoner kronor till 665 miljoner och andelen intäkter som kommer in ökar med 3,5 procentenheter till 54 procent. Lägg därtill att balansräkningen alltjämt växer och nyckeltalen kopplade till densamma likaså så stärks slutsatsen om ett starkt kvartal.

En trend vi sannolikt kommer att få se under våren är just den, förvaltningsresultatet fortsätter öka medan fastighetsvärdena inte ökar i samma takt som tidigare men bolagen är robusta och fortsätter leverera.

Sverrir Thór

More Stories From Börs

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Kina tillåter mer utländskt ägande i fordonssektorn

Kina planerar att ta bort maxgränsen för hur mycket utländska aktörer får äga av bolag i fordonssektorn.  Det rapporterar Bloomberg...

Close