Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

20 maj, 2018

Börs

Vacse etablerar grönt ramverk

I samarbete med Handelsbanken har Vacse tagit fram ett ramverk för grön finansiering. Ramverket möjliggör för bolaget att under det ordinarie MTN-prgrammet emittera gröna obligationer. 

Balder lånar 100 miljoner euro grönt

Balder tecknar ett låneavtal omfattande 100 miljoner euro med Europeiska investeringsbanken, EIB. Pengarna ska användas för utveckling av två bostadsprojekt i Köpenhamn. 

SBB upprättar certifikatsprogram

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, upprättar ett företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 2 miljarder kronor. Den 23 maj hålls en investerarpresentation, och den första emissionen beräknas ske kort efter det. 

JLL: “Vonovias erbjudande är skäligt”

Styrelsen i Victoria Parks oberoende budutskott har inhämtat ett så kallat Fairness Opinion från JLL avseende Vonovias bud på bolaget. JLL:s uppfattning är att erbjudandet är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i Victoria Park. 

NCC får Lisebergsorder värd omkring 2 miljarder

NCC får i uppdrag av Liseberg att bygga en ny vattenpark, ett upplevelsehotell och parkeringar. Liseberg har, genom utvecklingsbolaget Skår AB, budgeterat uppdraget till cirka 2 miljarder kronor.

Sand Grove Capital flaggar upp i Victoria Park

Londonbaserade Sand Grove Capital Management köpte aktier i Victoria Park den 8 maj och har nu 5,2 procent av kapitalet och 1,3 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen.

Nya regler för AP-fonderna – hot eller händer ingenting?

Den 1 juni träder i kraft nya regler som tillåter de svenska AP-fonderna att öka sin exponering mot alternativa tillgångar, exempelvis reala sådana. Detta kan, med betoning på kan, leda till att fondernas redan stora närvaro på fastighetsmarknaden ökar ytterligare.

Older Posts››