Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

18 augusti, 2018

En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt


Riksdagen - RSS riksdagsinformation@riksdagen.se

Betänkande 2017/18:FöU17   

Straffen för obehöriga som tar sig in till skyddsobjekt ska skärpas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna innebär bland annat att brottet "obehörigt tillträde till skyddsobjekt" delas upp i två svårhetsgrader. För brott av normalgraden ska inte längre böter ingå i straffskalan och straffet höjs från högst ett till högst två års fängelse. För mindre allvarliga brott ska böter eller fängelse i högst sex månader kunna dömas ut.

Andra ändringar handlar bland annat om att den så kallade subsidiaritetsregeln om olaga intrång i skyddslagen tas bort. Det innebär att brottsbalkens bestämmelser inte längre har företräde framför skyddslagen.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

 

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Swedbank: Priserna ska ned ytterligare 5 procent

Ett stort utbud i kombination med det skärpta amorteringskravet väntas få bostadspriserna i storstäderna att sjunka med ytterligare 5 procent,...

Close