Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

19 augusti, 2018

Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar


Riksdagen - RSS riksdagsinformation@riksdagen.se

Betänkande 2015/16:FiU42   

Antalet asylsökande som kom till Sverige under 2015 var rekordhögt och det finns ett behov av att förbättra resurserna i systemet för att ta emot asylsökande. Därför har regeringen föreslagit att rätten till bistånd ska upphöra tidigare än i dag för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år.

I dag upphör rätten till bistånd när en utlänning som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige. Men nu ska rätten till bistånd för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år upphöra när tidsfristen för frivillig avresa enligt avvisnings- eller utvisningsbeslutet löper ut eller, om någon tidsfrist inte finns, när beslutet inte längre kan överklagas. Eftersom behovet av resurser är stort vill regeringen att lagändringen ska börja gälla så snart som möjligt. Därför gjordes också en extra ändring av statens budget tidigare än i samband med behandlingen av vårändringsbudgeten, som är nästa ordinarie tillfälle att göra ändringar i statsbudgeten.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, både vad gäller ändringen av rätten till bistånd och av statens budget för 2016. De ändrade reglerna för bistånd börjar gälla den 1 juni 2016.

 

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Advokatsamfundets nyhetsbrev mars 2016

Aktuellt från Sveriges advokatsamfund.

Close