Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

18 augusti, 2018

Kommuninvest lånar upp 2,5 miljarder dollar i rekordemission


Börs – Fastighetsnytt – Marknad och Samhällsbyggnad Oskar von Bahr

Kommuninvest emitterade på tisdagen 2,5 miljarder amerikanska dollar, motsvarande cirka 22 miljarder kronor, i en 2-årig obligation. Det är den kommunägda kreditgivarens största benchmarkobligation i dollar någonsin, enligt ett pressmeddelande.

Obligationen, som förfaller i oktober 2020, betalar en halvårsvis kupong om 2,75 procent och emitterades till en nivå om cirka 32 räntepunkter över tvååriga amerikanska statsobligationer.

Emissionen motiveras av att utlåningsportföljen växer kraftigt, bland annat till följd av en stark tillväxt i kommunala investeringar. Den gör också att storleken och löptiden på låneinstitutets likviditetsreserv ökar.

Kommuninvest bedömer att utlåningstillväxten, som var nio procent 2016 och tolv procent 2017, kommer vara fortsatt stark under överskådlig framtid.

I dagsläget finansieras hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via det kommunala låneinstitutet. Kommuninvests långsiktiga finansieringsprognos för 2018 är för tillfället 85-100 miljarder kronor. Den prognosen kommer dock uppdateras snart.

Oskar von Bahr

More Stories From Börs

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Planerar flytt till Stockholmsbörsens huvudmarknad – Bioteknikföretaget effektiviserar utvecklingen av nya läkemedel

Med unik teknologi kan bioteknikföretaget Nuevolution testa biljoner – istället för bara miljoner – molekyler som potentiellt kan bli läkemedel....

Close