Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

20 maj, 2018

Massmediefrågor


Riksdagen - RSS riksdagsinformation@riksdagen.se

Betänkande 2015/16:KU19   

Riksdagen sa nej till ett antal motionsförslag som rör massmedier. Förslagen handlade bland annat om regional nyhetsbevakning, evenemangslista, grundlagsskydd för public service och tv-sänd alkoholreklam.

Riksdagen sa nej till förslagen, delvis på grund av att arbete redan pågår inom flera av områdena.

 

More Stories From

Read previous post:
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

Betänkande 2015/16:KU18    Anställda på privata skolor, sjukhus och äldreboenden borde ha samma meddelarskydd som offentligt anställd personal om verksamheten finansieras...

Close