Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

19 augusti, 2018

Massmediefrågor


Riksdagen - RSS riksdagsinformation@riksdagen.se

Betänkande 2015/16:KU19   

Riksdagen sa nej till ett antal motionsförslag som rör massmedier. Förslagen handlade bland annat om regional nyhetsbevakning, evenemangslista, grundlagsskydd för public service och tv-sänd alkoholreklam.

Riksdagen sa nej till förslagen, delvis på grund av att arbete redan pågår inom flera av områdena.

 

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

Betänkande 2015/16:KU18    Anställda på privata skolor, sjukhus och äldreboenden borde ha samma meddelarskydd som offentligt anställd personal om verksamheten finansieras...

Close