Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

19 augusti, 2018

Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)


Riksdagen - RSS riksdagsinformation@riksdagen.se

Betänkande 2015/16:FiU40   

Riksbanken får ingå avtal om lån till Internationella valutafonden, IMF, för utlåning till låginkomstländer. Lånet gäller en kredit på högst 500 miljoner särskilda dragningsrätter, SDR. SDR är IMF:s speciella valuta- och räkneenhet, och 500 miljoner dragningsrätter motsvarar cirka 5,8 miljarder kronor.

Utlåningen ska ske via IMF:s fond Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT. Sverige deltar redan i dag i PRGT genom att ge bidrag för att subventionera exempelvis räntan på låginkomstländernas lån. Riksdagen tycker att det är rimligt att Sverige under en begränsad period även hjälper till med lån i PRGT vid behov.

Samtidigt menar riksdagen att det går att ifrågasätta om utlåningen tillhör Riksbankens kärnverksamhet. Multilateralt utvecklingssamarbete är mer en del av utrikes- och biståndspolitiken än en uppgift för centralbanken. Riksdagen vill därför att frågan om ansvar för och finansiering av Sveriges IMF-åtaganden bör övervägas vidare, till exempel i en kommande översyn av riksbankslagen.

Beslutet grundar sig på en framställning från Riksbanken. 

 

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Tullar kan rädda SSAB-jobb

Bakgrunden till SSAB:s dåliga resultat förra året hittas i Kinas dumpade stålpriser. Nu undersöker EU-kommissionen ytterligare tullar på kinesiskt stål,...

Close