Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

15 augusti, 2018

Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder


Riksdagen - RSS riksdagsinformation@riksdagen.se

Betänkande 2017/18:SkU22   

Regeringen föreslår att Sverige godkänner OECD:s konvention om olika åtgärder kopplade till skatteavtal mellan länder. Syftet är att motverka att skattebaser urholkas och att vinster förflyttas mellan länder. Konventionen är en internationell överenskommelse. Den innebär att det blir enkelt att föra in åtgärderna i Sveriges befintliga skatteavtal i stället för att varje avtal ska omförhandlas separat.

För att konventionens bestämmelser ska kunna börja gälla i Sverige krävs ändringar i de lagar som reglerar skatteavtal mellan Sverige och andra länder.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

 

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Betänkande 2017/18:SkU21    Fackföreningsavgiften ska kunna dras av på skatten när skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs. Det blir därmed möjligt för fackföreningsmedlemmar...

Close