Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

19 augusti, 2018

Några ändringar i riksdagsordningen


Riksdagen - RSS riksdagsinformation@riksdagen.se

Betänkande 2017/18:KU26   

Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag om några ändringar i riksdagsordningen. Bland annat innebär förslaget att om det bara finns en nominerad kandidat i valet av talman så kan valet ske med så kallad acklamation. Acklamation innebär att ledamöter i kammaren svarar ja eller nej med utrop eller att det bara frågas om någon är emot förslaget. Reglerna ändras också när det gäller andra talares möjlighet att anmäla sig till interpellationsdebatterna. Utöver det tydliggör förslaget att det inte ska utses ersättare för de ledamöter som sitter i Riksdagens arvodesnämnd. Riksdagens arvodesnämnd bestämmer hur höga riksdagsledamöternas månadsarvoden ska vara. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

 

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Följdändringar till ny förvaltningslag

Betänkande 2017/18:KU22    I juli börjar en ny förvaltningslag att gälla, i samband med det behöver ett flertal andra lagar med...

Close