Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

18 augusti, 2018

Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar


Riksdagen - RSS riksdagsinformation@riksdagen.se

Betänkande 2015/16:FiU16   

Sverige har stora ekonomiska tillgångar. Riksrevisionen påpekar i en rapport om statens finansiella tillgångar att det är viktigt att statens förmögenhet och skulder redovisas på ett tydligt och transparent sätt. Regeringen har i en skrivelse redogjort för sin syn på rapporten. Finansutskottet har gått igenom skrivelsen och konstaterar att regeringen redan arbetar med att förbättra redovisningen i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

 

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Upphandlingsdagarna

Ekonomistyrningsverket (ESV) finns på plats på Kistamässan och träffar gärna alla som är intresserade av upphandling, för att berätta mer...

Close