Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

24 maj, 2018

Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar


Riksdagen - RSS riksdagsinformation@riksdagen.se

Betänkande 2015/16:FiU16   

Sverige har stora ekonomiska tillgångar. Riksrevisionen påpekar i en rapport om statens finansiella tillgångar att det är viktigt att statens förmögenhet och skulder redovisas på ett tydligt och transparent sätt. Regeringen har i en skrivelse redogjort för sin syn på rapporten. Finansutskottet har gått igenom skrivelsen och konstaterar att regeringen redan arbetar med att förbättra redovisningen i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

 

More Stories From

Read previous post:
Upphandlingsdagarna

Ekonomistyrningsverket (ESV) finns på plats på Kistamässan och träffar gärna alla som är intresserade av upphandling, för att berätta mer...

Close