Go to ...

Nordens Ekonomi

Allt om Ekonomi - Finanser och Pengar samlat på ett ställe
RSS Feed

24 juni, 2018

Trossamfund


Riksdagen - RSS riksdagsinformation@riksdagen.se

Betänkande 2015/16:KU12   

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om trossamfund. Motionerna handlade om Svenska kyrkans ställning och fri församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan.

Riksdagen anser inte att det finns skäl att ta initiativ till en ändring i relationen mellan staten och Svenska kyrkan eller att förorda att lagregleringen om församlingstillhörighet ändras.

 

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

Betänkande 2015/16:KU11    Riksdagen har behandlat två årsrapporter från EU-kommissionen om subsidiaritet och proportionalitet samt om förhållandet mellan de nationella parlamenten...

Close